RADYASYON ONKOLİSİ

TEK GRUP olarak konusunda uzman ekibimizle Radyoterapi merkezlerinizin işletmesini yapabiliyoruz.

Geçtiğimiz yıllar boyunca

  • Radyoterapi merkezi inşaası
  • Medikal ve medikal olmayan cihazların kurulumu
  • Çalışanların yurtdışı ve yerel eğitimleri
  • Bakım hizmetleri
  • İşletme

PPP ve kendi yatırımlarımızın temel aşamalarını oluşturmaktadır.

Kanser hastalarının en yaygın ve etkili tedavilsi Lineer Accelerator ile yapılmaktadır ve kanser hastalarının %50-60'ı radiyoterapiye ihtiyaç duymaktadır. Foton ve elektron  enerjileri Linear Accelerator içerisinde oluşturularak kanserli dokuların tedavisinde kullanılır.

Elekta ve Varian bu konuda Dünya'nın ileri gelen üreticilerindendir ve Tek Grup olarak bu firmalarda uyum içerisinde projelerimizi sürdürmekteyiz.

Elekta

Varian